Patos PR & Kommunikation

Patos PR & Kommunikation har släckt ner verksamheten under detta namn, troligen för flera år framåt. Tack för denna tid!